kwetsbaarheid

Een kwetsbaarheid is een zwakheid of een fout in een systeem, software of hardware, die kan worden misbruikt door kwaadwillende aanvallers om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot een systeem, gegevens of functionaliteiten, of om schade toe te brengen aan een systeem. Kwetsbaarheden kunnen verschillende vormen aannemen, zoals fouten in de code, configuratieproblemen, of menselijke fouten en kunnen optreden op verschillende niveaus, zoals het OS de netwerkverbindingen of de applicatielaag.