Disclaimer

Disclaimer
Photo by Florian Klauer / Unsplash

De informatie op deze website, jan-karel.nl, (hierna te noemen "de Website") wordt aangeboden door Jan-Karel Visser, en is uitsluitend bedoeld voor educatieve, informatieve en commerciële doeleinden. Door gebruik te maken van de Website en de informatie daarop, gaat u akkoord met deze disclaimer.

 1. Gebruik van informatie
  De informatie op de Website is met grote zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het niet te garanderen dat de informatie op de Website te allen tijde volledig, juist of actueel is. Aan de inhoud van de Website kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de informatie is geheel voor eigen risico van de gebruiker.
 2. Beperking van aansprakelijkheid
  Jan-Karel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van, of het vertrouwen op, de informatie op de Website. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te vergewissen van de juistheid en toepasbaarheid van de informatie.
 3. Ethical hacking en security
  De Website kan met de stellige aannemelijkekheid van alle waarschijnlijkheid informatie bevatten over ethical hacking, security tools en technieken die bedoeld zijn om de beveiliging van systemen en netwerken te verbeteren. Het gebruik van dergelijke informatie dient uitsluitend te geschieden binnen de grenzen van de wet en met de toestemming van de betrokken partijen. Jan-Karel is niet verantwoordelijk voor enige illegale of onethische activiteiten die voortvloeien uit het gebruik van de informatie op de Website.
 4. Externe links
  De Website bevat mogelijk links naar externe websites die niet onder de controle van Jan-Karel vallen. Jan-Karel is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze externe websites.
 5. Auteursrecht
  Alle informatie op de Website, met uitzondering van afbeeldingen, video's, logo's en grafische elementen, valt onder het licentie model Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie