Domain trust

Domain trust
Photo by Steven Kamenar / Unsplash

In Microsoft Active Directory-omgevingen is een 'domain trust' een soort relatie tussen twee domeinen, waarbij het ene domein de authenticatie van het andere domein accepteert.

Bijvoorbeeld, als Domein A vertrouwt op Domein B, dan accepteert Domein A de authenticatieclaims van Domein B. Dit betekent dat een gebruiker die is geauthenticeerd in Domein B ook toegang kan krijgen tot resources in Domein A zonder dat hij zich opnieuw moet authenticeren.

Het gebruik van domain trusts kan het beheer van grootschalige of complexe netwerken aanzienlijk vereenvoudigen, omdat het niet nodig is om voor elke gebruiker aparte accounts in elk domein te maken. Het stelt organisaties ook in staat om op een gestroomlijnde manier toegang te verlenen tot resources in meerdere domeinen.

Het risico van domain trusts komt echter voort uit het feit dat als een aanvaller controle krijgt over een account in een vertrouwd domein, ze ook in staat kunnen zijn om toegang te krijgen tot resources in alle andere domeinen die dat domein vertrouwen. Bovendien kunnen aanvallers die controle hebben over een account met voldoende privileges mogelijk trusts creƫren met andere domeinen, waardoor ze nog meer toegang krijgen.

Daarnaast kan de complexiteit van trust-relaties in grote netwerken het moeilijk maken om de volledige reikwijdte van toegangsrechten van een bepaald account te begrijpen, wat de beveiliging verder kan bemoeilijken.

Om deze risico's te beperken, is het belangrijk om het gebruik van domain trusts tot een minimum te beperken, ze zorgvuldig te beheren en regelmatig te controleren, en sterke beveiligingspraktijken toe te passen, zoals het principe van least privilege (het toekennen van de minimale rechten die nodig zijn om een taak uit te voeren) en het gebruik van sterke wachtwoorden en multi-factor authenticatie.

Het is helemaal niet verkeerd om eens op je gemak een boek met betrekking tot Active Directory door te bladeren.