Software and Data Integrity Failures

Software and Data Integrity Failures
Photo by Markus Spiske / Unsplash

Software and Data Integrity Failures, of falen van software- en dataveiligheid, verwijst naar kwetsbaarheden die ontstaan wanneer de integriteit van software en data wordt gecompromitteerd. Dit kan gebeuren als gevolg van menselijke fouten, kwaadwillige aanvallen of technische storingen.

Software- en dataveiligheid verwijst naar de mate waarin software en data accuraat, compleet, actueel en betrouwbaar zijn. Het gaat om de verzekering dat software en data niet zijn aangetast, gewijzigd of vernietigd door onbevoegde partijen of fouten in de systemen.

Software- en dataveiligheidsfouten kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals het gebruik van onbetrouwbare of verouderde software, zwakke beveiligingscontroles of onvoldoende back-upprocedures. Het kan ook gebeuren als gevolg van kwaadaardige aanvallen, zoals malware of ransomware, die gegevens versleutelen of corrupt maken.

De gevolgen van software- en dataveiligheidsfouten kunnen ernstig zijn, zoals het verlies van gegevens, verstoring van bedrijfsprocessen, reputatieschade en financiƫle verliezen.