Security Logging and Monitoring Failures

Security Logging and Monitoring Failures
Photo by Christina @ wocintechchat.com / Unsplash

Security Logging and Monitoring Failures, of beveiligingslogging- en monitoringfouten, verwijst naar kwetsbaarheden die ontstaan wanneer logging en monitoring processen niet goed functioneren of niet worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot het missen van beveiligingsincidenten en het niet opsporen van potentiële aanvallen.

Logging en monitoring verwijst naar het proces waarbij gebeurtenissen en activiteiten in een systeem worden bijgehouden en gecontroleerd, zodat eventuele beveiligingsproblemen kunnen worden geïdentificeerd en verholpen.

Beveiligingslogging- en monitoringfouten kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals het ontbreken van logging en monitoringprocessen, onjuiste configuratie van beveiligingslogging- en monitoringtools, of het niet regelmatig controleren van logging- en monitoringgegevens.

De gevolgen van beveiligingslogging- en monitoringfouten kunnen ernstig zijn, zoals ongeautoriseerde toegang tot gevoelige informatie, gegevensdiefstal, of verstoring van de werking van het systeem.