RoE

RoE
Photo by Gioele Fazzeri / Unsplash

Een Rules of Engagement (RoE), oftewel regels voor betrokkenheid, is een document dat richtlijnen en beperkingen beschrijft voor partijen die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten, meestal in de context van cybersecurity, penetratietesten en ethisch hacken. RoE's worden opgesteld om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen een duidelijk begrip hebben van wat wel en niet is toegestaan tijdens een beveiligingsbeoordeling, test of operatie.

In de context van cybersecurity en penetratietesten, helpt een RoE bij het definiëren van het kader waarbinnen ethische hackers of penetratietesters mogen werken. Dit omvat doelen, reikwijdte, tijdlijnen, communicatieprotocollen, toegestane en verboden acties en juridische aspecten. Het opstellen van een RoE is essentieel om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en de grenzen van hun acties.

Enkele belangrijke aspecten die in een RoE kunnen worden opgenomen, zijn:

  1. Doelstellingen: Een beschrijving van de doelstellingen van de beveiligingsbeoordeling of penetratietest, zoals het identificeren van kwetsbaarheden, het testen van de effectiviteit van beveiligingsmaatregelen of het voldoen aan specifieke regelgeving.
  2. Reikwijdte: De reikwijdte van de test, inclusief de systemen, netwerken en applicaties die zullen worden geëvalueerd en eventuele beperkingen of uitsluitingen.
  3. Tijdlijnen: Een tijdschema voor het uitvoeren van de test, met details over start- en einddatums, werktijden en eventuele specifieke mijlpalen.
  4. Communicatie: Communicatieprotocollen tussen de betrokken partijen, inclusief rapportagevereisten, contactgegevens en escalatieprocedures in geval van problemen.
  5. Toegestane en verboden acties: Een lijst van acties die wel en niet zijn toegestaan tijdens de test, zoals het uitvoeren van Denial of Service (DoS)-aanvallen, het wijzigen van gegevens of het gebruiken van social engineering.
  6. Juridische en contractuele aspecten: Details over juridische en contractuele overeenkomsten, zoals geheimhoudingsovereenkomsten, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden van beide partijen.

Het opstellen en naleven van een Rules of Engagement helpt om de integriteit van het testproces te waarborgen, potentiële misverstanden te verminderen en te zorgen voor een effectieve en ethische benadering van cybersecurity.