Penetratietestrapport

Penetratietestrapport
Photo by Scott Graham / Unsplash

Een pentestrapport, of een penetratietestrapport, is een document dat wordt opgesteld na de uitvoering van een penetratietest. Het rapport bevat gedetailleerde informatie over de uitgevoerde test, de ontdekte kwetsbaarheden, de mogelijke impact van deze kwetsbaarheden en aanbevelingen voor het verhelpen van de problemen.

Een pentestrapport is over het algemeen opgedeeld in de volgende secties:

  1. Samenvatting: Dit is een overzicht van de test, inclusief de doelstellingen, de scope, het tijdsbestek en een hoog niveau samenvatting van de resultaten. Deze sectie is bedoeld voor leidinggevenden en anderen die een snel overzicht van de resultaten nodig hebben.
  2. Testdetails: Deze sectie bevat informatie over hoe de test is uitgevoerd, welke methodologieƫn en tools zijn gebruikt, en eventuele bijzonderheden van de uitgevoerde test.
  3. Bevindingen: Hier worden de specifieke kwetsbaarheden vermeld die tijdens de test zijn ontdekt. Voor elke kwetsbaarheid wordt doorgaans informatie gegeven over het soort kwetsbaarheid, de locatie, het risiconiveau en hoe de kwetsbaarheid werd ontdekt en geverifieerd.
  4. Impactanalyse: Deze sectie analyseert wat de mogelijke impact zou zijn als de ontdekte kwetsbaarheden werden uitgebuit. Dit kan onder meer het verlies van gegevens, de inbreuk op de privacy, de impact op de systeemfunctionaliteit en andere mogelijke gevolgen omvatten.
  5. Aanbevelingen: Dit deel van het rapport geeft aanbevelingen voor het verhelpen van de ontdekte kwetsbaarheden. Dit kunnen specifieke technische oplossingen zijn, maar ook meer algemene aanbevelingen voor het verbeteren van de beveiligingsprocedures en -praktijken.
  6. Bijlagen: Deze sectie kan extra informatie bevatten, zoals volledige logbestanden, screenshots, scripts of andere gegevens die tijdens de test zijn verzameld.

Een goed opgesteld pentestrapport is een waardevolle tool voor organisaties. Het biedt niet alleen inzicht in de huidige beveiligingsstatus, maar helpt ook bij het plannen en prioriteren van verbeteringen om de beveiliging te versterken.