NIST Cybersecurity Framework

NIST Cybersecurity Framework
Photo by Markus Spiske / Unsplash

Het NIST Cybersecurity Framework is ontwikkeld door het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) om organisaties te helpen bij het beheren en verminderen van cyberbeveiligingsrisico's. Het raamwerk is bedoeld voor organisaties van elke omvang en in elke sector en biedt een reeks best practices, richtlijnen en principes om een effectief cyberbeveiligingsprogramma te ontwikkelen en te onderhouden.

Het NIST Cybersecurity Framework bestaat uit drie belangrijke componenten:

  1. Core: De Core is een verzameling van cyberbeveiligingsactiviteiten, gewenste resultaten en bijbehorende informatiereferenties die zijn georganiseerd rond vijf functies: Identify, Protect, Detect, Respond en Recover. Deze functies bieden een overzicht van het beheer van cyberbeveiligingsrisico's en zijn bedoeld om een gemeenschappelijke taxonomie en aanpak te bieden voor het bespreken van cyberbeveiliging.
  2. Profiles: Profiles zijn een selectie van specifieke Core-elementen die organisaties kunnen gebruiken om hun specifieke cyberbeveiligingsdoelen en -prioriteiten te definiëren, gezien hun unieke risico's, bedrijfsbehoeften en beschikbare middelen. Een organisatie kan meerdere profielen hebben, bijvoorbeeld voor verschillende afdelingen of bedrijfsonderdelen.
  3. Tiers: Tiers beschrijven het niveau van cyberbeveiligingsmaturiteit van een organisatie, variërend van Tier 1 (gedeeltelijke) tot Tier 4 (adaptief). De Tiers helpen organisaties bij het beoordelen van hun huidige niveau van risicobeheer en het bepalen van de gewenste maturiteit om beter aan te sluiten bij hun beveiligingsdoelen en risicotolerantie.

Het NIST Cybersecurity Framework is ontworpen om flexibel en aanpasbaar te zijn, zodat organisaties het kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften en context. Het raamwerk is compatibel met andere cyberbeveiligingsnormen en -methoden, zoals ISO/IEC 27001 en het SANS Institute's Critical Security Controls.

Het NIST Cybersecurity Framework kan organisaties helpen bij het identificeren en prioriteren van hun cyberbeveiligingsmaatregelen, het ontwikkelen van een strategie voor risicobeheer, het verbeteren van de communicatie over cyberbeveiliging met interne en externe belanghebbenden en het bevorderen van een cultuur van continue verbetering op het gebied van cyberbeveiliging.