Communication and Network Security

Communication and Network Security
Photo by Lukas Blazek / Unsplash

"Communicatie- en Netwerkbeveiliging" (Communication and Network Security). Dit domein richt zich op het ontwerpen, implementeren en beheren van beveiligde netwerkarchitecturen en communicatiekanalen. Het doel is om de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen die via netwerken wordt verzonden en ontvangen.

Enkele belangrijke onderwerpen die in Domein 4 aan bod komen, zijn:

  1. Beveiligingsontwerp: Hier leer je hoe je beveiligde netwerken kunt ontwerpen en implementeren, waarbij je rekening houdt met beveiligingslagen, netwerksegmentatie, DMZ's (Demilitarized Zones), VPN's (Virtual Private Networks) en andere beveiligingsmaatregelen.
  2. Netwerkarchitectuur: In dit onderdeel verdiep je je in de verschillende netwerktypen, zoals Local Area Networks (LAN's), Wide Area Networks (WAN's), draadloze netwerken en cloudgebaseerde netwerken. Je leert ook over netwerkcomponenten zoals routers, switches, firewalls, IDS/IPS (Intrusion Detection Systems/Intrusion Prevention Systems) en netwerkprotocollen zoals TCP/IP, IPv4, IPv6, ICMP en ARP.
  3. Beveiliging van draadloze netwerken: Dit onderwerp behandelt beveiligingsaspecten van draadloze netwerken, zoals authenticatie- en encryptiemechanismen (zoals WPA2, WPA3 en EAP), beveiligingsrisico's die uniek zijn voor draadloze netwerken, en best practices voor het beveiligen van draadloze netwerken.
  4. Netwerktoegangscontrole: Hier leer je over de mechanismen en methoden om de toegang tot netwerkbronnen te beheren en te controleren, zoals authenticatie, autorisatie en accounting (AAA), identiteitsbeheer, single sign-on (SSO) en role-based access control (RBAC).
  5. Beveiliging van netwerkverkeer: In dit onderdeel verdiep je je in de technieken en technologieƫn om het netwerkverkeer te beveiligen, zoals encryptie, VPN's, SSL/TLS, IPsec en beveiligingsprotocollen zoals HTTPS, SSH en SFTP.
  6. Netwerkmonitoring en -analyse: Dit onderwerp behandelt het belang van het monitoren en analyseren van netwerkactiviteiten om beveiligingsincidenten en inbreuken te detecteren en te voorkomen. Je leert over logboekbeheer, SIEM (Security Information and Event Management), netwerkforensisch onderzoek en incidentrespons.

Domein 4 is een cruciaal onderdeel van het CISSP-examen, omdat het je helpt om de vaardigheden en kennis te ontwikkelen die nodig zijn om effectieve communicatie- en netwerkbeveiligingsoplossingen te ontwerpen en te implementeren.