CIA

CIA
Photo by Vitolda Klein / Unsplash

De CIA-driehoek (CIA Triad) is een fundamenteel concept binnen informatiebeveiliging. Het staat voor de drie belangrijkste principes die moeten worden gehandhaafd om de integriteit en veiligheid van gegevens en informatie te waarborgen. CIA staat voor Confidentiality (Vertrouwelijkheid), Integrity (Integriteit) en Availability (Beschikbaarheid).

  1. Vertrouwelijkheid (Confidentiality): Dit principe zorgt ervoor dat gevoelige informatie alleen toegankelijk is voor geautoriseerde personen en dat deze informatie beschermd wordt tegen ongeautoriseerde toegang. Technieken zoals versleuteling, sterke authenticatie en toegangscontrole kunnen worden ingezet om vertrouwelijkheid te waarborgen.
  2. Integriteit (Integrity): Integriteit houdt in dat de gegevens en informatie betrouwbaar en nauwkeurig zijn en beschermd worden tegen ongeautoriseerde wijzigingen. Dit principe zorgt ervoor dat de informatie in zijn oorspronkelijke staat blijft en niet wordt gemanipuleerd of beschadigd door ongeautoriseerde personen of processen. Integriteit kan worden gewaarborgd door middel van hashing, digitale handtekeningen en systeemcontroles.
  3. Beschikbaarheid (Availability): Beschikbaarheid betekent dat geautoriseerde gebruikers tijdig en betrouwbaar toegang moeten hebben tot de informatie en systemen die zij nodig hebben. Om beschikbaarheid te waarborgen, kunnen maatregelen worden getroffen zoals het opzetten van redundante systemen, het implementeren van back-up- en herstelprocedures, en het waarborgen van een solide netwerk- en systeembeheer.

De CIA-driehoek vormt de basis voor het ontwerpen en implementeren van effectieve informatiebeveiligingsstrategieën en -beleid binnen organisaties. Het helpt organisaties om hun digitale middelen te beschermen en om te voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten met betrekking tot gegevensbescherming en privacy.